AUTOKLUB  V  AČR  SLANÝ

Projekt SCM 2013-2016

 

 

 

 

 

AUTOKLUB

ČESKÉ  REPUBLIKY

 

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE SLANÝ

-

PLOCHÁ  DRÁHA

PROJEKT ČINNOSTI 2013 – 2016

 

 

Projekt činnosti Sportovního centra mládeže

Plochá dráha 2013 – 2016

 

1.         Počet a dislokace SCM PD : 

1x SCM PD

            Adresa Sportovního centra mládeže :

            SCM PD při Autoklubu v AČR Slaný, Netovická 1509                                                                

             274 01 Slaný

2.      Přehled spolupracujících sportovních klubů:

 • Autoklub v AČR Březolupy
 • Autoklub v AČR Divišov
 • SC v AČR Chabařovice
 • GRS v AČR Liberec
 • PK v AČR Mšeno
 • Automotoklub v AČR Pardubice
 • PK v AČR Plzeň
 • Autoklub v AČR Slaný
 • Autoklub v AČR Svitavy

3.      Věkové kategorie:

            M1 :    10 – 15 let       moto 125 ccm

                        14 – 17 let       moto 250 ccm

 

            M2 :    15 – 21 let       moto 500 ccm

 

         Pro výchovu mladých sportovců na ploché dráze je činnost rozdělena do dvou   kategorií :

M1 :    Kategorie mladých začínajících juniorů ve věku 10 – 15 let, kteří sportovní  činnost provozují na motocyklech o obsahu 125 ccm. V rámci organizovaných   soustředění na jednotlivých stadionech jsou zváni mimo jezdců zařazených do SCM   PD rovněž  začínající jezdci ve věku 9 let, kteří však nemohou startovat v   mistrovských závodech.

            Jezdci ve věku 13 let a výše jsou na základě dosahování dobrých výsledků na      motocyklech 125 ccm  za předpokladu dostatečné fyzické připravenosti přeřazováni na motocykly 250 ccm. Jezdci ve věku 13 let provozují činnost pouze tréninkově. Od  14 let pak startují v mistrovských závodech ČR a v mezinárodních závodech  pořádaných mezinárodními motoristickými federacemi FIM a UEM.

M2:     Jezdci ve věku 14 let provozují sportovní činnost na motocyklech 500 ccm pouze   tréninkově a od 15 let startují v mistrovských závodech ČR včetně závodů  seniorů. Od 16 let startují v závodech mistrovství Evropy a světa juniorů a od 17   let startují v závodech ME a MS seniorů.

            Rozdělení jednotlivých kategorií je provedeno v souladu s platnými sportovními a  lékařskými předpisy pro plochodrážní sport.

 

4.      Počet zařazených členů včetně jmenných seznamů.

            Výběr jezdců na každou sezonu bude prováděn na základě výsledků mistrovských  soutěží  ČR v  juniorských kategoriích  a na základě další perspektivy po dohodě s   trenéry jednotlivých plochodrážních klubů.

            Výběr jezdců provádí trenéři Sportovního centra mládeže na základě požadavků   jednotlivých plochodrážních klubů o zařazení vlastních  juniorských jezdců do SCM    PD. Počet jezdců je z  důvodu nižšího limitu finančních prostředků omezen v každé  skupině zhruba na počet  7 jezdcích,  aby mohly být splněny všechny požadavky na         zajištění kvalitní přípravy jezdců.

            Podmínky zařazení jezdců do SCM PD:

 • licence jezdce pro plochodrážní sport
 • účast na akcích SCM
 • účast na závodech pořádaných ACCR
 • řádně uzavřená smlouva mezi jezdcem a Sportovním centrem mládeže PD
 • lékařská zpráva se souhlasem provádění plochodrážní sportovní činnosti

 

            Zařazení sportovci SCM PD:

            Kategorie  M1 : 125 ccm + 250 ccm

            Hájek              Filip                16.5.1997

            Krupičková     Michaela         15.6.1997

            Mady              Roman              4.1.2000

            Mikel              Patrik              21.8.1998

            Novák             Josef               11.8.1998

            Rybář              Kryštof           11.8.2000

            Šifalda            Filip                  6.4.2002

            Krčmář            Eduard           26.3.1996

            Průcha             Michal            21.6.1996

            Kategorie  M2 : 500 ccm

            Hádek             Daniel               5.5.1996

            Holub              Jan                    7.8.1991

            Klein               Michal             11.7.1991

            Krčmář            Eduard                       26.3.1996

            Průcha             Michal             21.6.1996

            Štěrovský        David              30.6.1996

 

5.      Personální zajištění Sportovního centra mládeže

            Vedoucí:

            Křikava Petr     - SPŠS, aktivista, předseda Autoklubu v AČR Slaný, v  plochodrážním sportu pracuje 46 let

            Trenéři:                                            

            Kalina František       - OÚ, aktivista, bývalý reprezentant ČR, práce s mládeží v  Automotoklubu Zlatá

                                                  přilba  Pardubice 15 let,  pracuje na   dohodu o vedlejší pracovní činnosti

            Vozár Lubomír         - střední škola dopravní s maturitou, aktivista, práce s mládeží Automotoklubu Zlatá

                                                  přilba Pardubice 30 let, trenér II. Třídy,   pracuje na dohodu o vedlejší pracovní činnosti

            Sportovní řády:

            Váňa Pavel                - SPŠZ aktivista, rozhodčí FIM, zajišťuje výuku Sportovních  řádů pro plochou dráhu,

                                                 bez klubové příslušnosti, pracuje na  dohodu o vedlejší pracovní činnosti

            Propagace:

            Buřič Václav             - VŠ obor pedagogika a sociologie, aktivista, člen výboru Autoklubu v AČR Slaný 7 let,

                                                  pracuje na  dohodu o vedlejší pracovní činnosti

6.      Výsledky sportovců SCM PD v sezoně 2012

            Kategorie M1 :

            Jméno                         klub                 M ČR   M ČR  pohár  pohár  pohár  pohár

                                                                       krátká  klas.       FIM  UEM     FIM   UEM

                                                                       dráha   dráha      125       125      250      250

            Hájek              Filip     Markéta                          7           3

            Krupičková     Mich.   Divišov                          2          6           4           8          7          9

            Mady               Roman Plzeň               14           2         17         23

            Mikel               Patrik   Březolupy         -            1           7           1

            Novák             Josef    Pardubice          6           8

            Rybář              Kryštof Liberec                        3           5

            Šifalda             Filip     Chabařovice     8

            Krčmář            Eduard Slaný                                                                   2

            Průcha             Michal Slaný                                                                   5

            Hádek             Daniel  Plzeň                                                                  14

      

            Kategorie M2:

            Jezdec             klub                 M ČR   M ČR   M ČR   M ČR   ME      MS       ME      MS

                                                           19 let   21 let   senior  junior   19 let   21 let   týmy    týmy

                                                                                              týmy

            Hádek  Daniel    Plzeň               10        9           -          3

            Holub  Jan         Plzeň                 -         3           -           3       SF 13   SF 4     SF 4

            Klein   Michal Mšeno                          12      11

            Krčmář   Eduard  Slaný                2        1           -          2       F 11     SF 12   SF 4     SF 4

            Průcha   Michal   Slaný                11      14                     2

            Štěrovský David Pardubice         9      12                       1

            Krupičková Michaela  Divišov                         7        15

 

                Největší úspěchy mladých plošinářů  v létech 2010 – 2012 :

 

            Rok 2010   Eduard Krčmář  -  člen SCM a jezdec AK Slaný je vyhlášen „Rytířem  motocyklového sportu"

                                        Ocenění obdržel za vynikající výkon na dráze v tomto roce,  jehož  vyvrcholením byl  zisk  1.místa 

                                  v úvodním neoficiálním mistrovství světa mladých jezdců ve třídě 250 ccm – Světovém poháru FIM.

                Rok 2011 – Čestné ocenění a titul „Rytíř motocyklového sportu „ patří pro tento rok   jediné dívce v sedle

                                 plochodrážního speciálu, člence SCM při AK Slaný  jezdkyni  GRS Liberec

                                 Michaele    KRUPIČKOVÉ.

                           Ocenění získala Michaela za velice vyrovnané výkony v šampionátu Mistrovství ČR pro kategorii

                               125 ccm na klasické dráze a především za zisk titulu vicemistryně v MS na dlouhé travnaté dráze

                               ve třídě 125 ccm.

            Rok 2012 – Čestné ocenění a titul „Rytíř motocyklového sportu „ opět  patří  mladému jezdci ploché dráhy.

                                Tentokráte ocenění přebírá mladičký Patrik MIKEL -  kmenový jezdec AK Březolupy za vítězství

                                v Poháru  UEM na dlouhé dráze v nizozemském Blijhamu.

                           Spolu s Patrikem byli oceněni  rovněž Eduard Krčmář za zisk titulu juniorského  Mistra ČR pro

                                rok 2012 a juniorský tým ZP Pardubice za zisk titulu MČR   juniorských družstev.

                                Jezdci jsou členy SCM při AK v AČR Slaný.

 

7.      Kritéria pro zařazování,  setrvání  a  vyřazování  sportovců  

         ve Sportovním centru  mládeže      plochá dráha

            Výběr jezdců byl proveden na základě hlášení jednotlivých klubů o zařazení  talentovaných jezdců do SCM PD. Konečné zařazení jezdců do SCM PD provedli trenéři Sportovního centra na limit počtu jezdců již uvedený  v tomto projektu.  Upřesňující nominaci jezdců trenéři SCM  PD konzultují průběžně s trenéry   jednotlivých plochodrážních  klubů.

            Programové zaměření Sportovního centra mládeže – PD :

            Sportovní centrum mládeže pro plochou dráhu je zaměřeno na:

·      výchovu talentovaných jezdců ČR a na dlouhodobou koncepční práci s nimi,

·      rozvoj jejich jezdeckých schopností, technických znalostí a znalostí sportovních řádů v  průběhu tréninků a             výcvikových   soustředění se mladí jezdci zaměřují  na zlepšování jezdeckých dovedností,   organizaci závodní činnosti,  zvládnutí a vylepšení techniky, taktiky jízdy,  údržbu a  přípravu motocyklů.

 • pravidelné školení sportovních řádů ploché dráhy, objasnění a vysvětlení systému mistrovských soutěží, které je  nedílnou součástí každého soustředění.
 • zjištění  úrovně  zvládnutí  sportovních řádů formou písemných testů na závěr každé části teoretické přípravy ( školení ),      
 • společné vyhodnocení testů na úvod  následujícího soustředění.
 • zimní příprava jezdců je z důvodu nedostatku finančních prostředků a nákladnosti této formy soustředění ponechávána ve  formě  individuelní přípravy a možností jednotlivých plochodrážních klubů.

            Nábor mladých sportovců:

            Součástí činnosti SCM PD je také propagace ploché dráhy mezi mládeží se zaměřením   na získávání mladých zájemců o tento sport. V rámci náboru nových jezdců jsou  prováděny především :

·      návštěvy druhých motocyklových středisek spojené  s podáním informací o zajišťování výchovy mladých jezdců v podmínkách plochodrážního sportu.

 • součástí  pořádání   závodů  juniorů je provedení  náboru  nových mladých jezdců pomocí rozhlasu na stadionech a v programech závodů.
 • při závodech dospělých jsou v rámci možností zařazovány ukázky jízd mladých nadějí plochodrážního sportu
 • využívány jsou organizované besedy na školách s ukázkami plochodrážní techniky, kterých se vždy účastní úspěšní mladí jezdci,
 • je využíván internetový portál klubů a SCM a na regionální úrovni rovněž sdělovací prostředky ( např. Radio Relax, Kladenský deník a další centra, na které mají přímé kontakty jednotlivé kluby ),
 • SCM každoročně zajišťuje ukázku motocyklů na pražské akci „Sporťáček,“ věnované náboru mladých nadějí do jednotlivých druhů sportů.

            Technické zabezpečení soustředění :

            Soustředění jsou pořádána na plochodrážních stadionech v ČR a dále na stadionech v    zahraničí, která pořádají mezinárodní motocyklové federace FIM a UEM. Tato  soustředění  jsou pořádána za účasti předních světových trenérů a dále nejlepších   jezdců světa. Z finančních důvodů se těchto soustředění zúčastňují pouze nejlepší jezdci SCM.

            Při soustředění  musí být každý stadion vybaven veškerým technickým zabezpečením  pro sportovní činnost včetně zařízení nezbytného k údržbě závodní dráhy a především   zajištění maximální bezpečnosti jezdců. Při každém soustředění je zajištěn lékařský   ozor se sanitou rychlé služby s předepsaným vybavením. Dále na stadionech musí     být vyhovující sklady na methylalkohol a musí být dodržováno odpadové  hospodářství.  Každý stadion má vyhovující depo a další zabezpečení v  podobě  vybavených dílen, kompresorem a mycího boxu.

            Zajištění soustředění :

 • Po sestavení sportovního kalendáře realizační tým SCM PD zpracovává plán jednotlivých soustředění. Po odsouhlasení plánu soustředění jsou v ČR s jednotlivými kluby projednány a   dohodnuty všechny podmínky, které zajistí hladký průběh soustředění.
 • Soustředění v zahraničí jsou zajišťovány ve spolupráci se Svazem ploché dráhy v AČR.
 • Při soustředění v ČR za poskytnuté služby a nájem stadionu je hrazena finanční náhrada a rovněž se hradí lékařská služba.
 • Při soustředění v zahraničí tyto položky hradí příslušná mezinárodní motocyklová federace.
 • Tréninkové procesy jsou prováděny ve skupinách podle obsahu motocyklů pod odborným dozorem trenérů.
 • Soustředění v ČR jsou organizována jako jednodenní, v zahraničí zpravidla dvoudenní.

 

Finanční rozpočet Sportovního centra mládeže PD při Autoklubu v AČR Slaný na období  2013  - 2016 :

Sportovní příprava jezdců                                                                            220.000 Kč

soustředění (pohonné hmoty, lékařské zajištění, nájem stadionu atd.)        220.000 Kč

Finanční a cestovní náklady realizačního týmu                                              40.000 Kč

příspěvek na pohonné hmoty                                                                          25.000 Kč

ubytování, diety                                                                                             15.000 Kč

Režijní náklady provozu SCM PD                                                                 12.000 Kč

nájem prostor na stadionu,                                                                               8.000 Kč

telefony, poštovné                                                                                            4.000 Kč

Vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru                       178.000 Kč

spotřeba PHM, olejů, benzínu                                                                        43.000 Kč

náhradní díly na motocykly, pneumatiky                                                     135.000 Kč

C e l k e m                                                                                                    450.000 Kč

Pro období 2013 – 2016:                                                                          1.800.000 Kč

 

Finanční dotace na činnost Sportovního centra mládeže jsou po řadu let stále stejné. Za tuto dobu finanční náklady na pohonné hmoty, nájem stadionů, lékařská služba atd. jsou daleko vyšší než tomu bylo před 10 lety. Rovněž náklady na provoz a údržbu závodních motocyklů jsou podstatně vyšší a začínající jezdci nemají dostatek finančních prostředků.

Z těchto důvodů byla zrušena zimní příprava a jsou prováděna další opatření, aby SCM PD splnilo všechny úkoly svého poslání v kvalitní výchově talentovaných mladých jezdců.

Naše centrum za poslední roky docílilo řadu úspěchů jak na poli národním, tak i při závodech mistrovství světa a Evropy, kdy jsme získali tituly nejúspěšnějších motoristických jezdců. Dokladem je zisk titulů „Rytíř motocyklového sportu v ČR“ za poslední 3 roky.

Abychom mohli pokračovat v úspěšné činnosti, je bezpodmínečně zapotřebí dotaci navýšit.

 

Zpracoval:                             Křikava Petr – vedoucí Sportovního centra mládeže PD při                                                                                                       AK v AČR Slaný

 


 
       
         

 

TOPlist